Monthly Archives: Tháng Chín 2012

Thu Về

4 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Giọt lệ đen

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Đẹp !!!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

đẹp

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Chiều Thu

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Test 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Trên đời có hai điều khó đạt được

Trên đời có hai điều khó đạt được:
1. Gieo ý nghĩ của mình vào … đầu người khác.
2. Bỏ tiền bạc người khác vào … túi mình.
Người thành công điều thứ nhất được gọi là NHÀ GIÁO.
http://4.bp.blogspot.com/-TgqJ20mT8-Y/TWa0S0nUhyI/AAAAAAAAADw/coPeZUgi3O4/s1600/Teacher_0.jpg
Người thành công điều thứ hai được gọi là DOANH NHÂN.
Intelligent<br />
                             young<br />
                             businessman<br />
                             using computer<br />
                             in office

Và người thành công cả hai điều được gọi là … BÀ VỢ.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized