Daily Archives: 01/06/2021

Cường Để hay Cường Đễ

Vốn dĩ tôi không định viết bài này vì:

  • Ngôi trường đã trở thành một “dĩ vãng đã xa” nên chuyện phân biệt rạch ròi giữa hỏi và ngã có lẽ không cần thiết mấy.
  • Chỉ là những lý giải cá nhân từ năm 1970 mà thiếu vài chứng cứ, nên sức thuyết phục sẽ kém.

Nhưng, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội: Facebook, và một số bài viết có người vẫn sử dụng dấu “ngã” khi viết về trường, nên tôi viết ra đây những gì mình đã nghe, đã biết, đã thấy để tiện việc tham khảo cho mọi người.

Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under cdnth6875