Monthly Archives: Tháng Hai 2022

Tin buồn!

BBT Nhận được tin buồn thân mẫu của bạn Từ Mạnh Long, là cụ bà Trần Thị Lệ Hải vừa từ trần ngày 7-2-2022 tại Orange County, CA, USA 🇺🇸 hưởng thọ 90 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng bạn Long và gia đình tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

9 bình luận

Filed under cdnth6875, Tin buồn