Monthly Archives: Tháng Tư 2022

TỜ LỊCH CŨ 30-4–1975 

Để tưởng nhớ 48 năm trước !

 

 

3 bình luận

Filed under cdnth6875

Tháng tư địa ngục

 

Mỗi lần nghĩ lại tháng tư 
Buồn thân chùm gởi xứ người xót xa 
Tiếc thương đất mẹ ông cha 
Đứng bờ vong Quốc, nhà nhà ly tan 

Tháng tư thời vận đảng gian 
Nhà tù xiềng xích, ngập tràn quê hương 
Ba Đình thờ giặc bá vương 
Mị dân ngụy Quốc, mở đường ngoại xâm 

Tháng tư Tộc Việt lạnh câm 
Tháng tư tù ngục âm thầm bi ai 
Tháng tư hành hạ khổ sai 
Tháng tư đày đọa hình hài tả tơi 

Tháng tư Tổ Quốc đổi dời 
Tháng tư độc đảng, lắm lời xảo gian 
Tháng tư đất nước điêu tàn 
Tháng tư hiến đảo, Nam Quan cống rồi 

Vận Nước đen, lắm trí bồi 
Tay sai giặc Cộng, làm tôi giặc Tàu 
Thủ tiêu, diệt chủng, hại nhau 
Nhà tù xáo thịt, ruột đau thấu trời 

Tháng tư xương máu lệ rơi 
Tràn sông ai oán, đỏ trời bi thương 
Lâu rồi kinh hãi mãi vương 
Tháng tư địa ngục đoạn trường thiên thu ! 

Vivi 
Norway 01.4/2011

1 bình luận

Filed under Tác Giả, Vivi