Category Archives: Trần Cát Lân

Năm bạn CĐ6875 gặp ở Sài Gòn

Trần Cát Lân gởi...

Hôm các bạn hội ngộ ở California , chúng tôi cũng có cuộc gặp mặt bỏ túi ở Sài Gòn,,,
05 thang

Năm thằng CĐ6875,…

Từ trái qua: Lê Tuấn Khoa, Trần Cát Lân, Cao Hữu Hùng, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Chu.

ΦΦΦ

72 phản hồi

Filed under Hình Ảnh, Trần Cát Lân

HỌP MẶT CỰU HS CƯỜNG ĐỂ 68-75 , MỒNG 10 TẾT NĂM GIÁP NGỌ (2014), tại SÀI GÒN.

Trần Cát Lân

Năm nay, cuộc họp mặt Xuân Giáp Ngọ, lần thứ 22, của cựu HS trường CƯỜNG ĐỂ Qui Nhơn, khóa 68-75 tại Sài Gòn với chủ đề: THẦY NÓI TRÒ NGHE, nhằm tiếp tục nghe những lời giáo huấn của quí Thầy Cô xưa.
Chúng tôi xin gởi đến các anh chị và các bạn một số hình ảnh của đêm họp mặt:

photo _1

photo _2

1, Chắc là nôn nao, các bạn đến sớm tụ nhóm hỏi han nhau. Tiếp tục đọc

54 phản hồi

Filed under Tác Giả, Tin tức, Trần Cát Lân