Daily Archives: 06/06/2012

UỐNG BIA SUPPER từ Bavaria

Bạn có biết gì về nước Đức? Xin mời nghe nhạc miền Bavaria và uống bia…Supper chảy từ ipad

%(count) bình luận

Filed under Giải Trí, Hình Ảnh