Daily Archives: 15/01/2023

Chiều cuối năm

Thùy Dương

Chiều cuối năm

Buông tay , thôi níu trăm năm…
Tóc nhàu sương gió ,bạt chân hải hồ,
Chiều cuối năm ,ngồi nghe mưa
Chợt quên,chợt nhớ bao mùa kệ , kinh? Tiếp tục đọc

10 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương