Category Archives: Nhà Dế

SỚ DÂNG NGỌC HOÀNG CỦA NHÀ DẾ

Nhà Dế

so-tao

Ú hú…bà nó quơi…
Bà nó quơi…hú…hú…
Một năm sau…di chúc
Chưa thực hiện…bà quơi…
Hí hí…hí ha ha…
Kể cũng ngộ thiệt đa
Cứ nhìn mấy lão nhà
Cứ ra dzô nhấp nhổm
Cứ dồm chừng sức phẻ
Cứ săm soi huyết áp
Cứ đo thấp đo cao
Ta chắc là có lo
Sợ di chúc chưa trao
Đã giã từ dĩ dzãng
Đã đi dzìa quên lãng
Đã như giấc chiêm bao
Thì bà sẽ ra sao Tiếp tục đọc

45 phản hồi

Filed under Nhà Dế, Tác Giả, Thơ