Daily Archives: 12/03/2014

Happy Birthday Thầy Hoàng Hữu Dũng

sinh nhat thay

Ngày 12/03  sinh nhật của  Thầy Hoàng Hữu Dũng

Toàn thể BBT trang cdnth6875.org
chúc Thầy một sinh nhật

VUI TƯƠI – HẠNH PHÚC.

13 phản hồi

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

Tình nhớ

Trần Thị Hiếu Thảo

tinh_nho

Thuở em đi thuở em về
Thuở em đi luá đồng chưa ngậm sữa
Thuở em về luá chín ba vụ chiêm
Vầng trăng xa buông thả một luỡi liềm
Rất non nhẹ-Như réo gọi một mối tình chân thật
Tha thiết sao như mối tình thứ nhất
Và nồng nàn như mối tình cuối chẳng muốn xa
Lãng đãng làm sao nghe một tiếng gà
Lồng ý nguyện chắc như lời em đã hứa
Em đã vấn vương và bao mùa chọn lưạ
Nương gió về siết những nét thời gian…
Nhớ nhớ thương thương lắm lắm vô vàn
Em bỗng quá giang cuả chiều dài tình nhớ…

∞∞∞

50 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo