Daily Archives: 17/01/2017

BA ĐIỀU ƯỚC (Cấm phụ nữ đọc)

Nguyễn Huy Cường

cu-cac

Chuyện kể rằng, khi sắp đầu thai lên làm người trên dương trần, một linh hồn được biết mình sẽ là Tổng thống nay mai, được phép có ba điều ước để làm nên sự nghiệp của mình và vương quốc mình.
.
Vị này có tiền kiếp là một công dân một nước tây Phi. Đất nước ông càn khô, nắng lửa đến nỗi tóc khi mọc khỏi da đầu cũng xoăn hết lại. Đất nước này thiếu cả nước ngọt. Cái cây trồng mười lăm năm mới lên được ba mét. Tám phần mươi lãnh thổ toàn cát.
Nghèo ơi là nghèo. Tiếp tục đọc

55 bình luận

Filed under Biếm Hoạ, Nguyễn huy Cường, Tác Giả