Daily Archives: 19/01/2017

CHÙM XUÂN BÁT LỤC

Phạm Lãng Dzu

tho-luc-bat-chuc-tet-mung-nam-moi

_ “Đón chào Xuân khai vần Thơ bát lục
Mày mò Vịt viết Thơ thôi
Trái luật Thơ lại nghịch đối luật đời
Cảm thông Thơ em… Thơ Vịt”
(phamlangdzu)
@
PHÁO
Chẳng biết bao năm Tết về không pháo
Vịt thèm tiếng nổ địch đùng
Xác đỏ hồng khói nồng tỏa lung tung
Cay môi mờ mắt Vịt thích

BÁNH
Sân nhà lửa bập bùng thùng đen kịt
Bập bềnh lúc nhúc réo sôi
Bánh Tét bánh Chưng lửa cô chủ bồi
Bánh chủ ăn Vịt cạp lá

MAI ĐÀO
Rét nên Mai năm nay nụ nấn ná
Chồi xanh lắm lá ít hoa
Đào thuận tiết lạnh se bung lắm nụ
Vịt em dưới gốc lu bu

RƯỢU
Cậu chủ Tất Niên say bước lăn cù
Té cầu ao Vịt hoảng hốt
Cạp cạp kêu vang cô chủ ra vớt
Cô lầm bầm “vô tích sự giỏi say!”

KẾT…
Chào Xuân bát lục Vịt kể Thơ này
Niệm tình chớ quăng đống đá
Chuyện Tết vui nên Thơ Vịt thể lạ
Nhà Thơ chớ chém Vịt nha

14.01.2017

19 bình luận

Filed under Phạm Lãng Dzu, Tác Giả, Thơ