Daily Archives: 19/01/2022

Năm Dần nói chuyện Cọp

 


Mây Lang Thang (Sưu Tầm)
Tiếng Việt ta có rất nhiều từ ngữ để nói về cọp. Trải dài từ Đàng Trong ra đến Đàng Ngoài, con cọp ở Miền Nam còn có những “danh xưng” như hổ, hùm, kễnh… để chỉ loài sinh vật ăn thịt, có vú với bộ lông sọc vằn.
Trong “Tự điển tiếng Việt” của Hoàng Phê, người ta thấy có hai từ “kễnh” xuất xứ từ Miền Bắc: Tiếp tục đọc

18 bình luận

Filed under Mây Lang Thang, Sưu tầm, Tác Giả