Daily Archives: 11/04/2016

Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Sông Song

Mẹ-Cha

Nắng quay nghiêng… lối mòn in bóng Mẹ

Gió chao đời… lốc bạc mái tóc Cha

Con khôn lớn… Mẹ bào mòn tuổi trẻ

Con thành nhân… Cha rút ngắn ngày đời.

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Sông Song, Tác Giả, Thơ