Daily Archives: 08/04/2016

TRUYỆN RẤT NGẮN , HAY , NGẬM NGÙI…. (PHẦN 1)

Đào Minh Tri (Sưu tầm)

Me

1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)
Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ! Tiếp tục đọc

99 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri