Daily Archives: 11/02/2017

Chào Xuân

Trần minh Lan

Bạn Trần minh Lan , cựu học sing Cường Để Qui Nhơn vào trang sinh hoạt với bài thơ Chào Xuân, mong ACE trang nhà nhiệt tình đón nhận Trần minh Lan !

BBT

xuan-chim

Xuân đến rồi đây em có hay.
Ngàn mai đua sắc hát sum vầy.
Bên hiên từng nhánh hồng e ấp.
Thềm nhà mấy nụ cánh đào lay.
Lả lơi én liệng chao nghiêng cánh.
E ấp môi cuời ngát huơng say.
Chúc Xuân tuơi sắc , Xuân bừng thắm .
Tết đến.  Muôn nhà vạn phuớc may.!!!

∞∞∞

78 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần minh Lan