Daily Archives: 14/02/2017

Valentine

Lãng Tử

valentine

V alentine tới nữa kìa
L ê chân tới “sốp” rinh dzìa mấy bông
E m tui vốn thích màu hồng
N ịnh thêm hộp kẹo cho lòng nàng vui
T hế rồi nàng phán cho tui
I êu em anh chớ tới lui nhà hàng
N gày ngày nhớ làm chồng ngoan
E m không thích kẻ làng quàng nhà bên
D ư biết mấy bóng hồng tiên
Á o dây sợi mỏng biến hình mỗi đêm
Ý trời…mình mẩy nghe rêm…

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Lãng Tử, Tác Giả, Thơ