Daily Archives: 02/09/2013

Ai biết!

Trúc Sơn
sang_song

Nhớ xưa em sang sông
Nay vẫn lạnh trong lòng
Biết rằng tình quá vãng
Cớ sao vẫn nhớ mong!

Ta ngàn trùng tít tắp
Én liệng bến bờ xa
Mang hộ ta lời nhắn
Hắt hiu nỗi nhớ nhà…!

Thu rồi thu… biền biệt
Ta hoài trải lòng đau
Ta nhẩm thầm nỗi nhớ
Lịm chết một tình đầu…

Port Charlotte, tháng 8/2012.

∞∞

43 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thơ, Trúc Sơn