Daily Archives: 23/09/2013

Rừng chiều

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Rung Chieu

Mây bay trên đỉnh tình sầu
Gió mang những khúc kinh cầu trôi xa
Rừng xưa tấu điệu hoan ca
Thú hoang hòa nhịp ngân nga chiều tàn

Sương giăng đáy vực ngút ngàn
Tiếng ai dội lại vang vang nghìn trùng
Khói chiều uốn lượn ung dung
Quanh co đồi dốc tan cùng sương lam

KONTUM 2013

∞∞∞

23 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ