Daily Archives: 31/03/2015

Cứ ngỡ …

Nguyên Thủy

cungo

Cứ ngỡ cuộc đời nhẹ tênh
Đâu hay vai oằn nặng gánh
Chưa đến tay người vuốt mặt
Là còn lắm nỗi đa đoan…

Cứ ngỡ đoạn đường không xa
Đâu hay chân chùn, gối mỏi
Mới biết bao năm lầm lũi
Tâm còn lực đã hao hư..!

Cứ ngỡ lệ giờ đã khô
Đâu hay lòng còn rưng rức
Dẫu chìm sâu nơi đáy vực
Đôi lần khuấy động trong tôi

Cứ ngỡ thì thôi buông tay
Cứ tưởng lòng mình băng giá
Đâu hay tim còn nhịp lỡ
Môi người mãi ấm trăm năm…

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ