Daily Archives: 04/06/2016

Lệnh truy nã OBAMA !!!

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

Chắc hẳn từ đêm qua đến hôm nay, anh Barack Obama đã biết tình cảm của nhân dân nước em nói chung và cá nhân em nói riêng d…ành cho anh như thế nào.

Sau chuyến viếng thăm của một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới hiện nay, mến gởi các bạn xem vài dòng tếu táo cho vui . Nói là cho vui nhưng có lẽ cũng là tiếng nói từ đáy lòng của muôn triệu người dân Việt trong hoàn cảnh đất nước hiện nay.
Thân mến
 
Nòng đại bác đón thân không có,
Nhưng sóng người đã nổ tiếng lòng…!
Rân trời nghênh đón tiếp ông !
Hoa lòng nở rộ bềnh bồng hương đưa!

Obama Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long