Daily Archives: 17/06/2016

Tu hành không phải là buông bỏ, mà là để hiểu lẽ hoán đổi…

Đào Minh Tri (Sưu tầm)

Tu

Tu hành không phải là buông bỏ, mà là để hiểu lẽ hoán đổi…
Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau:
Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không?
Sư phụ: Không đúng!
Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi?
Sư phụ: “Buông bỏ tất cả” để làm gì? Tiếp tục đọc

81 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Đào Minh Tri