Daily Archives: 09/06/2016

Bưởi nhà

Xuân Hùng

Bưởi

Cặp bưởi nhà em lứa đã tròn
Anh nhìn sao bảo vẫn còn non
Bao lần đắm đuối mơ màng ngó
Mấy bận bâng khuâng len lén dòm.
Dùng thử mới hay đầm vị ngọt
Ăn rồi sẽ thấy thấm mùi ngon
Đừng khinh tuột đắng mà nom ngắm
Độ tuổi đương xuân đủ giã giòn.

∞∞∞

46 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng