Daily Archives: 23/05/2017

Ải trần gian…

Nguyên Thủy

Lững lờ đời ta nuốt tuổi..?
Rượu cay từ thuở đổi mùa..!
Từng chiều đóng đô quán nhậu…
Nhìn đời đâu cũng đìu hiu..!

Chí lớn ngang bằng Khương Thượng…
Nhưng dòng Vị Giang nay đâu..?
Bẻ gươm chôn vùi tâm sự..!
Xuân phai… uống rượu quên sầu..!

Chung bàn mấy tay đại xị…
Vật vờ qua ải trần gian…
Đâu rồi một thời ngạo khí..?
Can trường chẳng lẽ phôi phai…?
Hết rồi…Ai quên hết cả..!
Hồ Trường…Hát giữa cơn say..!

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ