Daily Archives: 03/01/2014

Thơ Nguyệt Quế

Nguyệt Quế.
thap_xua

THÁP XƯA.

Núi cao tháp ngự giữa mênh mông
Đợi khách tầm duyên lẽ sắc không
Thoáng bóng chim chiều nghiêng cánh mỏi
Bâng khuâng âm hưởng Đại hồng chung.

LỜI KHUYÊN.

Mộng tàn nhưng vẫn đồng sàng
Hồng trần mê mải bởi chàng lắm duyên
Rỉ tai mật ngọt lời khuyên
Tu đi kẻo lỡ con thuyền Tây phương.

QUẠT TAY.

Quạt tay ta vẽ mênh mông
Lập đàn nhã nhạc thinh không cõi trời
À ơi giấc ngủ không lời
Say say đừng mộng cho đời bình yên.

∞∞∞

50 phản hồi

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ