Daily Archives: 28/10/2014

Happy Birthday – Trần Cát Lân

SN_TCL_1

83 bình luận

28/10/2014 · 5:02 sáng

Trăng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
TRANG_1
Trăng u tịch người tịch mịch
Áo đêm đen mặc ai thích ai cười
Hoa vàng nhưng chẳng vàng tươi
Cây nghiêng ngã khóc chuyện mười năm xưa
Trăng mười sáu ngoài song thưa
Yêu ai nói mãi lời thừa thãi dư
Hết con trăng ai tạ từ?
Để môi để mắt ngất ngư dõi tìm
Người ngồi đây nhói con tim
Thương trăng năm cũ lặng im khóc người
Xin nhau giữ một nụ cười
Cùng câu mộc mạc à ơi, ơi à
Trăng ơi trăng ơi… trăng à
Gởi bao vàng võ: người xa người rồi
Mau lên đêm sắp tàn rồi
Quên đi thôi nhé đừng ngồi mãi đây
∞∞∞

28 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ