Daily Archives: 18/01/2015

ƯỚC VỌNG

ươm-mầm

-Cá Thu-

Chung cuộc rồi về với cõi không

Trần ai há dễ bận tơ lòng

Hoa sen phai sắc hương còn thắm

Trà mạn lưng chung vị vẫn nồng

Nợ với văn chương nên vắt óc

Vui cùng cảnh vật phải ra công

Những mong có bạn cùng thi phú

Dù cánh đào xưa đã nhạt hồng

35 bình luận

Filed under Cá Thu, Thơ