Daily Archives: 19/01/2015

HẤT NỤ CƯỜI

nu cuoi

Khuyên em hất một nụ cười
Bùi ngùi chăng
Hỡi lòng người tri âm?
Lối thu thảo
Bước phong trần
Hẳn vương kiêu bạc
Khi ngần ngại yêu?

Hất nụ cười, hái phiêu lưu
Mai sau xóa hết những trừu tượng thơ
Hắt đắng cay phiá tình cờ
Đìu hiu hấp hối bên bờ nhân sinh.

Thì em hất nụ cười tình
Thời gian đứng lại
Thình lình…
Khai niên!

Tương Giang

 

19 bình luận

Filed under Thơ, Tương Giang