Daily Archives: 12/01/2015

Chuyến phà cho nhau

Trần Thị Hiếu Thảo

Bến phà

Chuyến phà cho nhau

Người họp rồi lại tan
Người gần rồi lại xa
Sương về rơi phiến lá
Em thương nhớ chuyến phà…
**
Chuyến phà ôi nghiệt ngã
Chuyến phà đưa nguời gần
Chuyến phà cắt người xa
Chuyến phà nối yêu thương
Chuyến phà tách đôi đường Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo