Daily Archives: 13/05/2015

ƯỚC GÌ ?

Lời dẫn.
Vừa qua đọc một bài của bạn hữu dạng hài hước trên trang nhà, tôi nảy ra một ý rằng: Đây là “sân chơi” của chúng ta. Khi đã là sân chơi thì phải sinh động, vui vẻ, thậm chí ồn ã một chút nhưng nó là hơi thở của cuộc sống.
Từ suy nghĩ này tôi gửi trang nhà một bài thơ vui vui, mời quý bạn xem cho vui, rồi có thể đọc cho nhau nghe những khi trà dư tửu hậu cũng hay!.
Huy Cường.

Jeanảnh sưu tầm từ Internet.

ƯỚC GÌ ?
Số tôi nó chẳng ra gì
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đấm hoài nó chẳng ra mầu
Đến khi không đấm thì màu lại lên

Ngó sang hàng xóm nhà bên
Mới xoay đôi núm mầu lên ầm ầm…
Ước gì trời đổ mưa dầm
Để sang hàng xóng …bấm nhầm ti vi…

Huy Cường (Sưu tầm)

146 bình luận

Filed under Nguyễn huy Cường, Sưu tầm, Tác Giả