Daily Archives: 23/07/2015

Ừ đi em

Minh Nghuyệt

Cau

Vâng lời mẹ dạy đi em
Lấy chồng đi
lẹ lẹ lên
mẹ nhờ
Nhỡ môi nhờ cậy ông Tơ
Mẹ chừ bối rối như tơ nhện vò

Bạn con bao kẻ sang đò
Mình con ở lại lò mò đường sang
Năm thu đến
bốn xuân sang
Đò chờ con mãi gãy ngang chèo hồng

Ừ đi em
sẽ có chồng
Lắc đầu nguầy nguậy tồng ngồng mình ên
Ngày xưa trời cũng ép duyên
Buộc Heo May lấy Thu êm làm chồng
Thời gian thấm thoát qua đồng
Chừ hai xèo nẹo trên không có rời?

Ừ đi em
sẽ có Người
Em kêu “anh xã” một lời dạ vâng
Đêm đêm dạ chẳng bâng khuâng
Nằm nhìn khao khát lâng lâng khát tình

Ừ đi em
chuyến đò tình
Đưa em về bến rập rình lứa đôi
Mẹ hơn hớ mở lọ vôi
Đốn buồng cau nhỏ hới hơi trên cành
Hái dăm ba lá trầu xanh
Giục con gái rượu nhanh nhanh lên ĐÒ

∞∞∞

59 bình luận

Filed under Minh Nghuyệt, Tác Giả, Thơ