Daily Archives: 20/07/2015

Níu … Tìm…

Thắng Fam

bàntay

Bàn tay,
tìm bàn tay
Giữa,
mơ đời biến ảo
Một … chai sạn khô cằn
Một … mượt mà cay đắng!

Bàn tay,
đan huyễn mộng
Giấc mơ,
hoang quờ cào
Bàn tay tìm xốc nỗi
cơn mê tình … hư hao!

Bàn tay,
níu chiêm bao
Giữa…
cung đời dị mộng
Bàn tay níu âm thầm
Kỹ niệm nào … vỡ tan!

Bàn tay,
vói mây ngàn
Tìm,
xanh xao trăng sáng
Giữa tinh tú ngân hà
Níu chút gì … đã qua!

Bàn tay,
níu phím đời
Cung…
thương, lần đã lỡ
Sợi dây căng thật thà
Nốt trầm thăng suýt soa!

Bàn tay,
ta vẫn níu
Bàn tay,
em luôn tìm
Chôn cay đắng niềm riêng
Tay níu – tìm thiên duyên?!

15.07.2015

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ