Daily Archives: 12/01/2016

QUY NHƠN MÊNH MANG NIỀM NHỚ

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Nhạc Sĩ Ngô Tín

Ca-nhac-1

Ca-nhac-2

HOÀNG-PHONG RẤT HẢNH DIỆN GIỚI THIỆU NHẠC SĨ NGÔ TÍN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TÀI ÂM NHẠC CỦA ĐẤT BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ NGỤ TẠI HẢI NGOẠI.
VỚI NIỀM ĐAM MÊ VÀ GỞI TRỌN TÂM HỒN, ÂM NHẠC CỦA NGÔ TÍN VỚI NHỮNG CA KHÚC TRỮ TÌNH NHẸ NHÀNG ĐI VÀO TÂM HỒN NGƯỜI NGHE KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI VỚI BAO MÊNH MANG NỖI NHỚ. ĐẶC BIỆT CA KHÚC “QUY NHƠN MÊNH MANG NIỀM NHỚ” CỦA ANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤM THẮNG GIẢI NHẤT, NHÌ, VÀ BA TRONG MỘT CUỘC THI CA HÁT Ở QUY NHƠN. MỘT HIỆN TƯỢNG RẤT HIẾM XẢY RA.
HP CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG NHẠC SĨ NGÔ TÍN.

 

46 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Tùy bút