Daily Archives: 24/02/2016

Phố Nhỏ Vẫn Còn Em

Huy Trung

Lời cảm nhận của bài hát Phố nhỏ vẫn còn em !

Bài hát Phố Nhỏ Vẫn Còn Em HT viết về một cô gái ,ngày xưa học sinh Nữ Trung Học .Sau năm 75 đi học Sư phạm và ra trường có chồng  BS đi dạy tại đây. HT đứng từ Phố Nhỏ để nói về nơi ấy, một chút kỷ niệm xưa HT xin gửi tặng trang nhà, xem như một lời chúc Xuân đầu năm mới,

Thân mến

Pho Nho Van Con em Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Huy Trung, Nhạc, Tác Giả