Daily Archives: 26/02/2016

SỐNG Ý NGHĨA

Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

hoa bay

Hãy chia nhau những gì mình biết.
Đừng khư-khư, ích-kỷ giữ riêng!
Mai chết đi, sẽ bị thất-truyền!
Đời ý-nghĩa là khi chia-sẻ. Tiếp tục đọc

39 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long