Daily Archives: 02/05/2016

LÀM KINH TẾ LÀ PHỤC VỤ

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

thongke-1

Một kinh tế gia giỏi là người có hoàn toàn kiến thức và kinh nghiệm trong công việc, món hàng của mình và của người. Hiểu rỏ nhu cầu của thân chủ củng như sẵn sàng phục vụ giúp đỡ thân chủ trong sự lựa chọn thích hợp nhất cho cơ sở của họ. Cố vấn, cung cấp kiến thức và kế hoạch phát triển thành công cho thân chủ. Tiếp tục đọc

78 phản hồi

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Nghiên cứu, Tác Giả