Daily Archives: 19/05/2016

Happy Birthday Khỉ Già

sn-KG 

 

Ngày 19/05 Sinh Nhật của Khỉ Già

Toàn thể BĐH trang cdnth6875.org
chúc Khỉ Già một sinh nhật

VUI TƯƠI – HẠNH PHÚC.

♥♥♥

Khỉ sinh 19 tháng 5
Nước bao vây lửa nên tăm tối đời
Chí cao nhưng chẳng phải thời
Nên đành mang cái nón cời che mưa
Trời mưa đất chịu.. ai thưa
Cố che cố đậy cũng thừa cái đuôi
Thôi thì cứ thuận cứ xuôi
Múa trò như Khỉ cho nguôi ngoai lòng.. khẹc khẹc
Khỉ Già

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Khỉ Già, Tác Giả, Thơ