Daily Archives: 10/05/2016

Những câu ngôn HT dạy con-Jinni (Phần I)

Trần Thị Hiếu Thảo

JinniJinni

1- Con có thể đổi một tình yêu nhỏ để có một sự nghiệp lớn hay hơn là đánh đổi một sự nghiệp lớn để có một tình yêu nhỏ.
1-you can change a little love to have a great career or more is exchanged a great career for a little love.

2/ Con luôn ca ngợi tình yêu và lòng ngưỡng mộ, nhưng phải tự trân trọng bản thân, và tôn trọng những người thân của mình.
2, -you always praising love and admire, but have to respect yourself, and respect his loved ones.
3/ Tình yêu có thể mất đi trong tim nhưng nhân cách xin con đừng mất.
3/love can lose in heart but please don’t lose personality.
4/ Đừng nghe những lời bằng mồm xảo, con hãy nhận một thực tế. Ai họ cũng muốn đi chiếc xe lành lẽ hơn là chiếc xe đã rách.
4/don’t listen to lyrics by Shifty mouth fine fine mouth, you accept the fact. Who they would like to go fresh cars probably more than the car was torn  Tiếp tục đọc

22 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo