Daily Archives: 04/05/2016

Nòi giống Tiên Rồng

Sông Song

 tienrong
Sáng trông Rồng lượn trên đầu sóng
Chiều ngóng Tiên bay xuống cuối dòng
Nhắc người; đó vốn nòi Âu Lạc
Khơi ta; đây cốt giống Tiên Rồng
Đứng dậy đi lên gìn giữ nước
Chớ ngồi khiếp nhược có như không
Thương nước mau mau ngăn giặc đến
Lo nhà chớ để cướp vào trong.
∞∞∞

35 bình luận

Filed under Sông Song, Tác Giả, Thơ