Daily Archives: 27/07/2017

Quê Ngoại Đìu Hiu 2

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Người xưa nào đâu thấy
Con sông nước vẫn đầy
Ta ngồi nhìn chim bay
Khuất dần cuối chân mây

Mồ mả ông bà đây
Anh em tìm hao gầy
Khói nhang bay hiu quạnh
Ta còn với cơn say

Quét lá vàng bên sân
Ngẩm nghĩ chuyện số phần
Ông bà có hờn giận
Ta lỗi cũng có phần!

Quê ngoại ôi đìu hiu
Niềm riêng xin gánh chịu
Cúi đầu nhìn sông trôi
Ngẩng lên thấy bóng chiều …

Phú Yên 2-2017

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ