Daily Archives: 08/08/2013

Tô đựng phở độc đáo kiểu… Mỹ !

pho_den_long_03

Một phát minh lớn nhất trong kỹ nghệ ăn uống của thế giới sẽ đưa món PHỞ của chúng ta lên đến chốn tuyệt đối nhất. Biết đâu nhờ phát minh này mà món PHỞ của nước ta sẽ tiến vào thượng tầng xã hội Tây Phương trong vài thập niên nữa. Tuy nhiên, chắc chắn những anh chàng bus boy, rửa chén thuộc đảng AMIGOs trong các tiệm PHỞ sẽ “rầu rĩ” vô cùng vì tiền lương hàng ngày sẽ không đủ để khấu trừ vào việc đập bễ nhưng dụng cụ “thượng đẳng” này. Không biết cộng đồng người Việt Nam hải ngoại (hoặc nghiệp đoàn PHỞ) đã bắt đầu kêu gọi những đóng góp để phát bằng tưởng thưởng, khích lệ cho tác giả Omid Sadri hay không? Đúng ra là bộ Văn Hoá Thông Tin Việt Nam nên nạp đơn với Liên Hiệp Quốc để xin bản quyền độc quyền về PHỞ cho đất nước VN vì đây là một nguồn lợi tức dồi dào trong tương lai không nên để thất thoát ra cho những nước khác lợi dụng. Nước nào sử dụng công thức nấu Phở sẽ phải trả tiền bản quyền (loyalty). Tiếp tục đọc

42 phản hồi

Filed under cdnth6875, Sưu tầm