Daily Archives: 14/12/2013

Thu Tây Bắc

Hoàng Linh
Tay_Bac1

Tây Bắc vào thu cảnh tuyệt vời
Đèo cao dốc vút mây êm trôi
SaPa phố núi xinh như mộng
Ngọn FanSiPan đứng ngửi trời

Sán-Lùng uống mãi chàng mềm môi
Thác Bạc như khóc suối tóc người
Lóc cóc ngựa thồ đi Bát-Xát
Đêm mơ Phong-Thổ “pínọong” cười

Độc mộc thuyền xuôi dòng Nậm-Na
Bờ cao văng vẳng nhịp đàn ca
Khèn lau ai cất lên cao vút
Quấn quít dư âm giọng tù và

Tây Bắc vào thu buổi chiều tà
Cung đường biên ải đẹp như hoa
Ca-Lăng, Mường-Nhé, Apachải
Nguôi cả lòng ta nỗi nhớ nhà.

∞∞∞

13 phản hồi

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ