Daily Archives: 16/12/2013

Chuyện 1000 viên bi

Vienbi_1

Tôi đang bước về phía căn nhà dưới tầng hầm trên hai tay là cốc cà phê và tờ báo buổi sáng, chuẩn bị làm một việc đã dự tính từ trước. Những điều bắt đầu trong buổi sáng thứ bảy bình thường hôm ấy đã trở thành một trong những bài học mà đôi khi cuộc sống vẫn gửi tới cho ta.

Lúc đó, tôi dò sóng đài để nghe chương trình phát thanh buổi sáng thứ bảy và chợt phát nghe một giọng nói của một người đã cao tuổi, nghe thật hấp dẫn. Tiếp tục đọc

47 phản hồi

Filed under Sưu tầm