Daily Archives: 13/08/2014

Tin buồn

cdnth6875 vừa nhận được tin buồn

Cụ bà : Trần Thị Túy Hương

Thân mẫu của cô Tuyết Đào,

Chị Cẩm Tú Cầu, Quốc Tuyên & Thu Thủy

Đã tạ thế vào lúc 12g, ngày 13/8/2014 (18/7 Giáp Ngọ). 

HƯỞNG THỌ 100 TUỔI

 Cựu học sinh Cường Để 68-75 xin thành thật chia buồn

cùng cô Đào & gia quyến.

20 bình luận

Filed under cdnth6875, Tin buồn