Daily Archives: 04/08/2014

Nỗi niềm riêng em

Nguyễn Bích Sơn

Noiniemriengem

Kính dâng hương hồn Anh NGUYỄN HỮU NGHỀ
Và cho hương hồn NGƯỜI vừa nằm xuống.

Trong căn phòng đơn côi
Em nằm khóc một mình
Lệ sầu lăn trên má
Nhạt nhoà cả mắt môi

Hởi người tình tôi yêu
Người có biết bao chiều.
Tôi ngồi nghe thương nhớ
Tràn về trong cô liêu

Giờ người đã ra đi
Đâu còn có biết gì
Đêm về ôm gối chiếc
Tôi khóc tình biệt ly

Đường trần giờ mình tôi
Lang thang cùng tháng ngày
Cố quên hình bóng cũ
Của cuộc tình không may

Trên đường đời giờ đây
Tôi sống kiếp lưu đày
Đêm về ôm kỷ niệm
Thương nhớ bao giờ khuây

(Houston, February 25, 2014)

33 bình luận

Filed under Nguyễn Bích Sơn, Tác Giả, Thơ