Daily Archives: 13/03/2017

Xí muội Bình Dương

Nguyên Thủy

Ngậm viên xí muội Bình Dương
Chua chua ngọt ngọt đậm hương quê nhà
Âm ấm chát chát …thiệt là…?
Bao năm xa xứ thèm mà có đâu..!
Nhấp nhấp mát cổ thiệt lâu
Như tan như thẩm sâu trong tim mình
Hồi lâu hột xí muội mềm…
Cứ cắn chút chút càng thêm mát lòng
Xứng danh xí muội Bình Dương…
Mua thêm vài ký đi đường lai rai…

∞∞∞

116 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ