Daily Archives: 28/03/2017

Như một lời cuối

Thiên Di phạm Văn Tòng
 
Giờ thì người đã xa tôi
Leo lên đỉnh nhớ buồn buồn thương thương
Người đang ru giấc miên trường
Tôi còn mòn mỏi dặm đường cô đơn
Chắc là hết giận hết hờn
Hết thương hết ghét âm thầm lặng câm
Cố quên nén tiếng khóc thầm
Không ai hay biết. Không cần sẻ chia
Giờ thì hai ngã lặt lìa
Người nơi phương lạ:ai kia đã rồi
Tôi còn đi mải mình tôi
Chờ giờ giã cõi cút côi trần đời
Qui Nhơn -2017

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ