Daily Archives: 31/03/2017

Đón em về

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Bao nhiêu năm, chờ tiếng yêu thương
Tri kỷ là ai…? mộng rất thường
Trời cao đất rộng, người chẵng thấy
Kiếp tang bồng, nặng nợ vấn vương…

Ta đến tìm em trong cõi mê
Yêu nhau tám kiếp trọn câu thề
Thánh địa linh thiêng tình nặng nợ
Tỳ kheo ni, ta đón em về…

Ta muốn cùng em vượt tử sinh
Chín tầng mây tận hưởng ân tình
Cao sơn tuyệt cốc tìm thanh tịnh
Du thuyền Bát Nhã viếng thần linh….

Ba vạn sáu ngàn ngày sắp hết
Ta sẽ cùng em đến cõi mê
Âm dương hương phấn vùi nhục thể
Chuyển càn khôn, ta đón em về…

California – Feb.12.2017

37 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ