Daily Archives: 10/10/2015

Thu về – Thu xưa

Xuân Hùng – Hoàng-Phong

thuxua

Thu về
Xuân Hùng

Thu về xơ xác lá vàng bay
Lữ khách bâng khuâng suốt cả ngày.
Vò võ thâu đêm hồn lim ngất
Mơ màng suốt sáng dạ mềm say.
Đường xưa vắng bóng người qua lại
Lối cũ thưa hình kẻ vãng lai
Phương ấy nghìn trùng xa cách biệt
Nơi này nhớ mãi buồi chia tay!!!

NTXH (4.10.2015) Tiếp tục đọc

132 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng