Daily Archives: 23/10/2015

Mai bốn mùa

Xuân Phong

mai vang

Trước ngõ mai vàng nở rực
tàn thu, chớm lạnh đông về
Mai ơi giữ dùm ta nhé
một cành lộc biếc sum suê
Người đi từ mùa giông tố
Xuân này biết có hồi quê?


Quynhon 20/10/2015

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong