Daily Archives: 31/10/2015

Trái đào tiên

Dế Mèn

dao-tien

(Để gởi tặng và xin làm quen với Thuỳ Dương)

Đưa tay với thử trái đào tiên
Muốn hái mà sao vẫn sợ phiền
Ngán chủ bên nhà che chắn kỹ
E người cạnh lối đặt cung tên
Dừng chân trước ngưỡng vào cung cấm
Dậm bước ngoài hiên dậu trúc phên
Lớn nhỏ gì xin cho một trái
Tui đây hổng ngại đặt tay liền…

∞∞∞

58 bình luận

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ